Przegroda nosowa jest konstrukcją anatomiczną, składającą się z części chrzęstnej i kostnej, która stanowi podporę dla usytuowanych na niej tkanek miękkich nosa. Skrzywienie przegrody nosowej może pojawić się na każdym jej odcinku i nie zawsze uwidacznia się na zewnątrz. Do najczęstszych przyczyn tego stanu zaliczamy wady wrodzone, urazy mechaniczne oraz uszkodzenia okołoporodowe.

Objawy skrzywienia przegrody nosowej

Krzywa przegroda nosowa jest schorzeniem, które zauważalnie obniża komfort życia. Osoby, u których ono występuje uskarżają się na przewlekłe nieżyty nosa oraz nawracające infekcje zatok i górnych dróg oddechowych. Ponadto, powoduje ono niemożność swobodnego oddychania, zwłaszcza przy zwiększonym wysiłku fizycznym. Skrzywienie przegrody jest również przyczyną uciążliwego chrapania podczas snu i występowania bezdechu sennego. Może także prowadzić do nasilonych krwawień z nosa, bólów głowy oraz upośledzenia słuchu i węchu.

Leczenie krzywej przegrody nosowej na NFZ

Leczenie skrzywionej przegrody nosowej jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku podejrzenia posiadania schorzenia należy udać się do poradni laryngologicznej, w której specjalista laryngolog podejmie decyzję o sposobie postępowania. Najbardziej efektywną metodą leczenia skrzywienia przegrody jest operacyjna korekta części chrzęstnej nosa. Lekarz laryngolog z reguły zaleca przeprowadzenie zabiegu po całkowitym ukształtowaniu się struktur przegrody, czyli po ukończeniu 25 roku życia. Zdarza się jednak, że nasilenie objawów towarzyszących skrzywieniu przegrody wymusza wcześniejsze wykonanie korekty. W takim przypadku, z powodu zmieniających się warunków anatomicznych, po kilku latach może być konieczne ponowne wykonanie zabiegu.

Septoplastyka – korekta przegrody nosa

Operacyjne skorygowanie skrzywionej przegrody może być przeprowadzane dwoma technikami: metodą klasyczną oraz mniej inwazyjną metodą endoskopową. Najczęściej operacja krzywej przegrody nosowej na NFZ jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym, jednakże w lżejszych przypadkach korekta może być również prowadzona w sedacji dożylnej.

Przebieg septoplastyki obejmuje następujące etapy:

 • nacięcie nosa w okolicy jego przedsionka,
 • odwarstwienie błony śluzowej nosa od struktur chrzęstnych,
 • przy niewielkim skrzywieniu wykonanie korekty części chrzęstnej wewnątrz nosa,
 • w cięższych przypadkach skorygowanie chrząstki po jej ówczesnym wyjęciu na zewnątrz, a następnie umieszczenie jej z powrotem w jamie nosowej,
 • założenie szwów stabilizujących przegrodę we właściwej pozycji,
 • zastosowanie opatrunku w postaci tamponady nosa.

W zależności od stopnia skomplikowania operacji, może ona trwać od 30 do 90 minut. Przeprowadzenie zabiegu metodą klasyczną powoduje konieczność kilkudniowej hospitalizacji, natomiast przy metodzie laparoskopowej jest to najczęściej zabieg w trybie „chirurgii jednego dnia”.

Postępowanie po zabiegu

Niezależnie od metody jego przeprowadzenia, zabieg ten jest operacją o dużym zakresie i wymaga odpowiedniego postępowania pooperacyjnego. Założone podczas zabiegu opatrunki wewnątrz nosa można usunąć nie wcześniej niż po upływie 48 godzin. Zastosowane szwy zazwyczaj nie wymagają zdjęcia i po pewnym czasie ulegają samoistnemu rozpuszczeniu. Po zabiegu pacjent powinien stosować się do wytycznych dotyczących kilkudniowej rekonwalescencji.

Do głównych zaleceń pooperacyjnych zaliczamy:

 • ograniczenie aktywności fizycznej,
 • odpoczynek w pozycji leżącej z lekko uniesioną głową,
 • stosowanie chłodnych okładów na okolicę nosa w celu zmniejszenia obrzęku,
 • rezygnację z uprawiania sportów typu koszykówka, siatkówka czy tenis, podczas których może dojść do urazu nosa,
 • stosowanie zaleconych leków przeciwkrwotocznych lub antybiotyków.

W razie wystąpienia niepokojących objawów np. krwawienia z nosa i jamy ustnej czy pojawienia się podwyższonej temperatury ciała – należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Polecane artykuły