Badanie spirometryczne pozwala na pomiar objętości wdychanego i wydychanego powietrza. Spirometria pozwala na ocenę czynności dróg oddechowych. Spirometr, czyli aparatura używana do tego badania, jest połączony z komputerem, który przetwarza dane i pozwala na uzyskanie wyniku.

Jest to przede wszystkim badanie służące ocenie wydolności oddechowej. Najczęściej stosuje się je w diagnostyce astmy. Poza tym stosowane jest również przy innych schorzeniach oddechowo-krążeniowych. W czasie badania spirometrycznego można wykonać tzw. próbę farmakologiczną. Ma to zastosowanie w doborze leków na astmę.

Przebieg badania spirometrii

Do badania pacjentowi zakłada się specjalny zacisk na nos po to, aby wdychane i wydychane powietrze w całości przechodziło przez specjalny ustnik, który jest połączony ze spirometrem. Przed badaniem pacjent powinien wziąć kilka głębokich wdechów.

Badanie rozpoczyna się od wzięcia bardzo głębokiego wdechu, a następnie szybkiego wydmuchnięcia powietrza do aparatu, aż do opróżnienia płuc. Kolejne czynności należy wykonywać zgodnie z zaleceniami przeprowadzającego badanie.

Badanie trwa kilka do kilkunastu minut. Wynik jest wydawany w formie wykresu, danych liczbowych i opisu. Badanie spirometryczne wykonuje się na zlecenie lekarza.

Wskazania do badania spirometrii

  • choroby układu oddechowego (astma)
  • choroby układu krążenia
  • operacje miąższu płucnego
  • POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc.
Więcej z kategorii: Badania diagnostyczne