Badania diagnostyczne umożliwiają sprawne, prawidłowe rozpoznanie problemu zdrowotnego. Ich wynik pozwala zdiagnozować schorzenie i wybrać optymalny sposób leczenia. Badania obrazowe, wiążące się rozwojem radiologii, umożliwiły tworzenie obrazów zmian fizjologicznych i patologicznych zachodzących w ciele ludzkim.

Od odkrycia przez W. K. Roentgena promieniowania X, 8 listopada 1895 roku i pierwszych zdjęć rentgenowskich wykonanych rok później, w diagnostyce medycznej rozpoczął się rozwój, w wyniku którego obecnie stosuje się kilkanaście różnych metod obrazowania.

Jedną z nich jest tomografia komputerowa (skrót TK) niezastąpiona w badaniach urazów, gdzie potrzebna jest natychmiastowa ocena stanu i rozległości uszkodzeń.

Wskazania do tomografii komputerowej

Badanie diagnostyczne TK wykorzystuje osłabienie promieniowania rentgenowskiego przez tkanki. Wynik badania to przetworzony przez komputer obraz poprzecznych przekrojów ciała uwidaczniający tkanki i strukturę narządów. Nowoczesna aparatura umożliwia ocenę struktur anatomicznych i ewentualnych nieprawidłowości z rozdzielczością do 1 mm.

Tomografia komputerowa zawsze jest wykonywana na zlecenie lekarza, który decyduje czy w badanie to będzie korzystniejsze od USG lub rezonansu magnetycznego. Szybkość, dokładność i możliwość wykonania zdjęć warstwowych pod różnymi kątami to czynniki decydujące o wykonaniu TK.

Najczęściej badanie wykonuje się w diagnostyce urazowej i onkologicznej w celu zaplanowania zabiegu. Należy pamiętać, że dawka promieniowania jest wielokrotnie większa niż w przypadku zwykłego zdjęcia RTG i dlatego konieczne jest skierowanie od lekarza prowadzącego.

Zastosowanie tomografii komputerowej w ortopedii

Ortopedia to dział medycyny, w którym badanie TK ze względu na szybkość i dokładność wyniku jest nie do zastąpienia. W centrach ortopedii jak Carolina Medical Center badania wykonuje się nowoczesnym aparatem Philips Brilliance CT 40, naświetlanie jest ograniczone do minimum, a wynik pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu.

Badania są wykonywane między innymi w przypadku: złamań śród stawowych przed planowaną operacją, powikłań pooperacyjnych, oceny rotacji kończyn, oceny struktury kostnej i u pacjentów z przeciwwskazaniami do badania rezonansem magnetycznym.

Badanie TK korzysta z promieniowania jonizacyjnego, niewskazane jest częste powtarzanie, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń personelu medycznego przed i w trakcie badania.

Zalecenia i przebieg badania TK

Dla sprawnego przeprowadzenia badania TK ważna jest współpraca ze strony pacjenta. Skierowany na badanie pacjent powinien posiadać wyniki badań wykonanych wcześniej, do badania z kontrastem należy zgłosić się na czczo, ubranie w trakcie badania powinno być luźne pozbawione elementów metalowych, zleca się posiadanie aktualnego wyniku poziomu kreatyniny.

Przed badaniem należy zgłosić: alergie i uczulenia, skłonności do krwawień, ciążę, klaustrofobię. W czasie tomografii pacjent powinien leżeć nieruchomo na przesuwnym stole powoli przemieszczającym się przez wąski tunel.

W celu uzyskania dobrej jakości wyników zaleca się ściśle przestrzegać poleceń personelu medycznego odnośnie do sposobu oddychania i nieruchomej pozycji w trakcie badania. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne a wyniki znacząco wpływają na przebieg leczenia.