Ceny wózków inwalidzkich zaczynają się już od kilkuset złotych w przypadku ręcznych modeli podstawowych. Górna granica wózków specjalistycznych to z kolei cena nawet kilkunastu tysięcy złotych, biorąc pod uwagę indywidualne wymagania osoby niepełnosprawnej. Stojąc przed koniecznością nabycia takiego sprzętu, warto skorzystać z refundacji oferowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Komu przysługuje refundacja? Kto wypisuje zlecenie na wózek inwalidzki?

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego – komu przysługuje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wózek inwalidzki mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym, a także zdrowotnym ZUS. To, na który rodzaj pojazdu można otrzymać refundację, uzależnione jest od wielu czynników. Nie każdemu przysługują wózki specjalne czy elektryczne. Czy można i jak dostać wózek inwalidzki za darmo?

  • Wózek inwalidzki ręczny. Z dofinansowania na tego typu pojazd może skorzystać każdy, kto ukończył 3 rok życia oraz u którego stwierdzono trwałe ograniczenie samodzielnego poruszania się. Limit dofinansowania wynosi w tym przypadku 600 zł. Wybierając tani wózek pacjent nie musi więc dokładać absolutnie nic ze swojej kieszeni, dzięki czemu sprzęt jest całkowicie darmowy. Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat osobom dorosłym oraz raz na 3 lata dzieciom.
  • Wózek inwalidzki ze stopów lekkich. Tego typu sprzęt wyróżnia się możliwością składania ora szybkiego demontażu kół. Z dofinansowania w tym przypadku mogą skorzystać osoby, które ukończyły 3 rok życia oraz u których stwierdzono trwałe ograniczanie samodzielnego chodzenia. Osoby te muszą jednak poruszać się na wózku samodzielnie, bez pomocy innych osób. Limit dofinansowania to 1700 zł, które przysługuje raz na 4 lata w przypadku osób dorosłych oraz raz na 3 lata w przypadku niepełnoletnich.
  • Wózek inwalidzki specjalny. Do tej grupy sprzętów zaliczamy wszystkie wózki elektryczne oraz produkowane na indywidualne zlecenie lekarza. Co ważne, refundacja nie obejmuje wózka inwalidzkiego toaletowego. W tym przypadku dofinansowanie należy się wszystkim osobom, które ukończyły drugi rok życia oraz u których stwierdzono porażenie i niedowłady czterokończynowe, trzykończynowe bądź dwukończynowe. Mowa tu zarówno o niedowładach jednostronnych, jak i skrzyżowanych. Kwota, o jaką można ubiegać się w tym przypadku to aż 3000 zł. Tego typu sprzęt przysługuje raz na 4 lata osobie dorosłej oraz raz na 3 lata dzieciom.

Co ważne, przepisy nie wymagają, aby dofinansowania wymagały udziału własnego świadczeniobiorcy.

Wniosek na wózek inwalidzki – kto wystawia?

Aby móc skorzystać z dofinansowania wózka inwalidzkiego w ramach NFZ, w pierwszej kolejności musimy udać się po odpowiednie zlecenie. Dokument może zostać wystawiony przez lekarza, który ukończył określoną specjalizację. Nie każdy lekarz może jednak wystawić skierowanie na każdy rodzaj wózka. Lekarz medycyny rodzinnej ma uprawnienia do wystawienia zlecenia na wózek ręczny, jednak na wózek inwalidzki ze stopów lekkich bądź model specjalny już nie. Zlecenie na wózek inwalidzki nieco różni się od innych skierowań. Ważne jest bowiem bezterminowo.

Co po otrzymaniu zlecenia? Zlecenie musi zostać potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania niepełnosprawnego. Zlecenie można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby, która jest pisemnie upoważniona bądź też drogą pocztową. Następnie fundusz weryfikuje to, czy osoba ubiegająca się o refundację jest ubezpieczona oraz ma uprawnienia do takiego świadczenia.

Ostatnim etapem realizacji zlecenia jest jego realizacja. Z potwierdzonym zleceniem należy udać się do dowolnego sklepu z artykułami medycznymi, który ma podpisany umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zakupić sprzęt.

Czy istnieją inne źródła dofinansowania wózków inwalidzkich?

W przypadku chęci lub konieczności zakupu modelu wózka, który kosztuje więcej niż 3 tysiące oraz braku możliwości sfinansowania takiej kwoty, poza refundacją NFZ, można skorzystać jeszcze z dwóch sposobów. Ze względu na to, że wózki inwalidzkie specjalne, służące do aktywnej rehabilitacji, aktywne oraz spacerowe wózki dla dzieci zazwyczaj przekraczają tę kwotę, z pomocną dłonią przychodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Są to dwie instytucje, które działają na określonym terenie w Polsce. Pierwsza z nich działa na terenie każdego miasta, druga z kolei powiatu. O tego typu dofinansowanie można ubiegać się zarówno po zakupie wózka z refundacją NFZ, jak i jeszcze przed jego realizacją oraz w trakcie rozpatrywania zlecenia przez NFZ. MOPS oraz PCPR udzielają do 150% kwoty limitu, czyli do 4,5 tysiąca złotych, co w połączeniu z dofinansowaniem NFZ daje kwotę 7,5 tysiąca złotych.

Wózek inwalidzki stanowi nieodłączną część życia wielu niepełnosprawnych oraz osób starszych, które utraciły siłę fizyczną. Ułatwia on codzienne wykonywanie czynności, wspomaga opiekę nad osobą niepełnosprawną oraz umożliwia samodzielne życie. Przyczynia się też do zachowania prawidłowej postawy chorego.

Polecane artykuły