Oparzenie to następstwo urazu wywołanego działaniem wysokiej temperatury, energii elektrycznej, substancji chemicznych oraz promieniowania elektromagnetycznego i cząsteczkowego.

OBJAWY OPARZEŃ

Rozległość, głębokość i następstwa oparzeń są uzależnione od skali, z jaką działał czynnik wywołujący. Powszechnie stosuje się 4-stopniową skalę oparzeń.

Stopień I – Dotyczy wyłącznie naskórka. Jest to oparzenie powierzchowne, które goi się po 10-14 dniach, bez pozostawienia blizny. Charakteryzuje się powstawaniem rumienia oraz obrzęku tkanek.

Stopień II i III – Dotyczy leżącej pod warstwą naskórka skóry właściwej. Zakres jej uszkodzenia decyduje o stopniu oparzenia, określając tym samym jego następstwa i zagrożenie dla oparzonego. Bardziej powierzchowne oparzenia II stopnia cechuje powstawanie bolesnych pęcherzy. W oparzeniach III stopnia powstają zwykle głębokie ubytki tkanek, a proces gojenia jest długotrwały i pozostają blizny.

Stopień IV – Obejmuje całą skórę oraz tkankę podskórną i tkanki leżące głębiej. Oparzenia IV stopnia są bardzo często zagrożeniem dla życia oparzonego.

Znaną i powszechnie stosowaną metodą oceny rozległości oparzenia jest reguła dziewiątek. W metodzie tej określone okolice stanowią 9 lub 18% powierzchni ciała. Powierzchnię oparzeń oszacowuje się również, przyjmując, że powierzchnia dłoni poszkodowanego zajmuje 1% powierzchni ciała.

SKUTKI OPARZEŃ

Na skutek działania czynnika wywołującego oparzenie dochodzi do powstania miejscowej martwicy, czyli ogniska tkanek, które uległy obumarciu. W otaczającej ognisko martwicy strefie najbliższych tkanek dochodzi do uszkodzenia mikro krążenia i wzmożonej przepuszczalności naczyń dla osocza, elektrolitów i innych składników krwi, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Trzecią, najbardziej zewnętrzną strefą oparzenia jest strefa przekrwienia, w której rozwija się proces zapalny.

Porażenie prądem elektrycznym powoduje uszkodzenie skóry w miejscu, w którym doszło do kontaktu ze źródłem prądu, przede wszystkim w związku z powstawaniem łuku elektrycznego, którego temperatura może sięgać kilku tysięcy stopni Celsjusza. Podczas porażenia prądem elektrycznym o wysokim napięciu często dochodzi również do zapalenia się odzieży.

DIAGNOSTYKA OPARZEŃ

Postawienie właściwej diagnozy jest możliwe na podstawie:

 • wywiadu lekarskiego
 • analizy stwierdzonych objawów klinicznych
 • wnikliwego badania lekarskiego.

LECZENIE OPARZEŃ

Leczenie jest uzależnione od rodzaju oparzenia i jego rozległości. Polega głównie na opatrzeniu. W przypadku niektórych oparzeń lekarz może zalecić wykonanie działań uzależnionych od stanu klinicznego poszkodowanego. Najczęściej lekarz przepisuje antybiotyki w celu zapobieżenia zakażeniom.

W przypadku oparzeń IV stopnia często niezbędny jest przeszczep skóry.

PORADY LEKARZA

 NALEŻY:

 • zachować szczególną ostrożność, jeśli doszło do porażenia prądem elektrycznym
 • pamiętać o własnym bezpieczeństwie i udzielać pomocy poszkodowanemu tylko wtedy, gdy pozwalają na to otaczające warunki
 • oddzielić poszkodowanego od źródła oparzenia
 • schładzać oparzone miejsca zimną wodą przez długi czas
 • niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej w przypadku oparzeń u dzieci, oparzeń dotyczących błon śluzowych oraz wszelkich innych oparzeń przekraczających 1% powierzchni ciała (lub przekraczających powierzchnię dłoni poszkodowanego).

 NIE NALEŻY:

 • zrywać z oparzonego ubrania
 • wystawiać oparzeń na kontakt z silnym promieniowaniem słonecznym
 • nakłuwać pęcherzy oparzeniowych
 • pozwolić na dostanie się brudu do oparzenia
 • zdrapywać strupów, gdyż wydłuża to proces gojenia.

 

Nagniotki i modzele

Nagniotki i modzele
Nagniotki i modzele należą do przewlekłych uszkodzeń skóry wywoływanych przez czynniki mechaniczne, najczęściej długotrwały ucisk. OBJAWY Nagniotek ma postać niewielkiej ...
Czytaj Dalej

Potliwość

Potliwość
Potliwość to nasilone wydzielanie potu, które może być uogólnione lub ograniczone do pewnych okolic ciała. OBJAWY POTLIWOŚCI Cechą schorzenia jest ...
Czytaj Dalej

Liszajec zakaźny

Liszajec zakaźny
Liszajec zakaźny to zmiany skórne o charakterze ropnych pęcherzy, które zasychają w miodowożółte strupy. Jest to choroba bardzo zakaźna i ...
Czytaj Dalej

Łuszczyca

Łuszczyca
Łuszczyca jest przewlekłą, nawrotową chorobą zapalną skóry, spowodowaną wzmożonym procesem tworzenia naskórka, przebiegającą z tworzeniem charakterystycznych wykwitów grudkowych. Łuszczyca jest ...
Czytaj Dalej