Jak znaleźć lekarza, kiedy źle się poczujemy wieczorem, w nocy albo w niedzielę czy święto? Pamiętajmy o tym, że są miejsca gdzie muszą nam udzielić pomocy:

1. W dni powszednie od 18.00 do 8.00 następnego dnia – należy wiedzieć, że w tych godzinach funkcjonuje nocna opieka zdrowotna, w której nie obowiązuje rejonizacja. To oznacza, że niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, i jakiego mamy lekarza POZ, możemy udać się do wyznaczonego punktu, kiedy źle się poczujemy. Należy to zrobić, kiedy pojawiają się na przykład: silne bóle głowy, brzucha, biegunka, duszności, wymioty, wysoka temperatura (szczególnie u dzieci i seniorów). Punkty nocnej opieki medycznej znajdują się w szpitalach należących do tzw. sieci szpitali. A gdy nie ma na danym terenie takiego szpitala – w wyznaczonej przychodni lub gabinecie, który ma umowę z NFZ. Wykaz takich placówek i gabinetów na terenie każdego województwa znajdziemy na stronach internetowych oddziałów NFZ (kontakty do oddziałów NFZ na stronie: www.nfz.gov.pl). Także każdy lekarz rodzinny ma obowiązek umieścić wewnątrz przychodni (i widoczne z zewnątrz) adresy i numery telefonów takich placówek.

2. Pomoc medyczna w święta – należy wiedzieć, że jest ona świadczona od 18.00 w piątek, całą sobotę i niedzielę, i w dni ustawowo wolne, na przykład Wielkanoc – w tych samych punktach co opieka nocna (jak powyżej). Lekarz może przyjechać też do domu (na przykład kiedy osoba starsza ma wysoką gorączkę). Wizytę zamawiamy telefonicznie. Możemy też poprosić o e-receptę.

Warto też zapytać, kiedy należy zgłosić problem do Rzecznika Praw Pacjenta?

Interweniujemy u rzecznika na infolinii (numer telefonu: 800-190-590) lub pisząc mail (kancelaria@rpp.gov.pl), gdy na przykład:

  • nie sposób skontaktować się z przychodnią (numer jest stale zajęty, połączenie rozłączane);
  • długo trzeba czekać na teleporadę i uzyskać e-recepty;
  • przychodnia żąda (przed udzieleniem pomocy) złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń za ewentualne zakażenie SARS-CoV-2 w przychodni. Rzecznik wyjaśni sprawę. Może nałożyć na placówkę karę do 500 tysięcy złotych.

Jak obecnie działają SOR-y?

Odbywa się tu tzw. triage (triaż – udzielanie pomocy według kolejności ze względu na stan zdrowia). Pacjent ma przyporządkowany kolor oznaczający miejsce w kolejce (na przykład czerwony – konieczna natychmiastowa pomoc i dotyczy osób z urazami, zatruciem, zaostrzeniem choroby przewlekłej itp.). Warto dodać, że SOR udzieli też informacji, gdzie znajduje się punkt świątecznej i nocnej pomocy medycznej.

Polecane artykuły