Test antygenowy to badanie wykorzystywane we wstępnej diagnostyce COVID-19. Wszystkie wyniki ujemne powinny być potwierdzane testami genetycznymi. Na czym polega test antygenowy, jakie są wskazania do jego wykonania oraz jak długo czeka się na wyniki tego testu?

Co to jest test antygenowy na koronawirusa?

Test antygenowy to bezbolesny, szybki test diagnostyczny pozwalający wykryć antygen SARS-CoV-2. Do jego przeprowadzenia pobiera się próbki wymazu z nosa lub nosogardzieli. Aktualne światowe wytyczne bazujące na wskazaniach WHO dopuszczają ten test jako wstępną diagnozę u pacjentów podejrzanych o przechodzenie infekcji COVID-19.

Należy jednak zaznaczyć, że wynik ujemny testu antygenowego nie jest równoznaczny z wykluczeniem zakażenia koronawirusem. Natomiast jego wynik pozytywny świadczy o infekcji. W przypadku testów ujemnych, wskazane jest potwierdzenie ich wyniku klasycznym testem PCR.

Test antygenowy wykrywa białka specyficzne dla wirusa COVID-19. Z kolei testy PCR wykrywają materiał genetyczny wirusa. Testy molekularne uznawane są za bardziej czułe, a ich wiarygodność jest mniej ograniczona czasowo jeśli chodzi o moment, w którym doszło do zakażenia. Mimo to, WHO docenia przewagę diagnostyczną testów antygenowych ze względu na krótki czas oczekiwania na wynik, ich stosunkowo niską cenę i użyteczność w selekcji osób chorych.

Wskazania do wykonania testu?

Wskazaniem do wykonania testu antygenowego jest kontakt z osobą zakażoną COVID-19, a także występowanie objawów charakterystycznych dla infekcji koronawirusem. Zalicza się do nich wysoką gorączkę, kaszel, bóle mięśniowe, utratę węchu i smaku oraz ogólne złe samopoczucie.

Czas oczekiwania na wyniki testu antygenowego?

Przewagą testu antygenowego nad klasycznym testem PCR jest okres oczekiwania na wynik. W przypadku testu PCR, który niemal ze stuprocentową pewnością potwierdza stan zdrowia chorego (zarówno bycie zdrowym, jak i zakażenie), oczekiwanie na wynik wynosi nawet dobę. W przypadku testów antygenowych wystarczy 20-30 minut. Co jednak zostało powiedziane powyżej, wynik ten nie będzie miarodajny w przypadku testów ujemnych. Czas replikacji wirusa jest największy w okresie 5-7 dnia infekcji, a po tym czasie maleje – dlatego jeśli test zostanie wykonany zbyt późno, mimo trwającego zakażenia, wynik może być fałszywie ujemny.

Badanie antygenowe SARS-CoV-2 jest nieocenione w przypadku szybkiej identyfikacji pacjentów zakażonych, co usprawnia pracę służb medycznych i pozwala wprowadzić stosowne postępowanie u chorych.

Wykonanie testu antygenowego możliwe jest w większości wykwalifikowanych i profesjonalnych placówek medycznych, takich jak medicover.pl/koronawirus/test/antygenowy. Cena takiego testu jest niewysoka, a jego powszechna dostępność pozwala na prędką diagnostykę każdego dnia.

Interpretacja wyników testu antygenowego na COVID-19

Jak interpretuje się wyniki testy antygenowego na COVID-19? Jeśli wynik jest pozytywny, niemal ze stuprocentową pewnością oznacza to infekcję koronawirusem. Jeśli natomiast wynik jest ujemny, a pacjent doświadcza objawów typowych dla COVID-19 lub miał bliski kontakt z osobą zakażoną, wskazane jest dla pewności wykonanie testu PCR. Do czasu uzyskania wyniku z tego testu najlepiej jest ograniczyć kontakty z osobami trzecimi.

Więcej z kategorii: Choroby zakaźne i pasożytnicze