Dopiero po siedmiu latach prawda ujrzała światło dzienne. Od 2010 roku Departament Zdrowia Publicznego w Kalifornii (CDPH) skrywał przed wiadomością publiczną ważny dokument, który dotyczył bezpieczeństwa używania telefonów komórkowych. Jak się okazało, w trakcie korzystania z nich należy zachować szczególną ostrożność.

Ważny dokument, który długo ukrywano w końcu opublikowany

13 grudnia 2017 r. został wydany dokument przez Departament Zdrowia Publicznego w Kalifornii (CDPH). Zawierał on komunikat, przestrzegający przed niebezpieczeństwem promieniowania telefonów komórkowych oraz informację, w jaki sposób zmniejszyć skutki negatywnego oddziaływania na nasz organizm.

Początkowo dokument ten był opracowany przez pracowników służby zdrowia Wydziału Kontroli Środowiska i Chorób Zawodowych CDPH w 2009 roku. Jednakże dopiero tego roku w marcu sąd wyższej instancji w Sacramento nakazał CDPH opublikowanie projektów dokumentów. Dzięki czemu wydano 27 wersji.

W dokumencie znaleźć można informacje, które przestrzegają przed niebezpieczeństwem długotrwałego korzystania i trzymaniem w pobliżu swojego ciała telefonów komórkowych, a zwłaszcza podczas snu.

Niebezpieczny wpływ telefonów na pracę mózgu

Niebezpieczny wpływ telefonów

Telefony komórkowe odbierają i wysyłają fale ze stacji GSM, emitując przy tym szkodliwe promieniowanie mikrofalowe. Naukowcy ostrzegają, że są to niebezpieczne częstotliwości, które skutecznie niszczą nasz mózg. Najbardziej narażone na ich oddziaływanie są jednak najmłodsi. Według Dr Karen Smith, urzędnika państwowego ds. zdrowia publicznego w Kalifornii, dzieci i młodzież powinny ograniczyć czas spędzany przy telefonie do minimum. A rodzice muszą mieć nad tym stały nadzór i sami dawać dobry przykład, wyłączając choćby wszystkie urządzenia elektroniczne na czas spoczynku.

Eksperci alarmują, że winowajcami, powodującymi raka mózgu i różnorakie guzy, a także bóle głowy, zaburzenia pamięci, utratę słuchu oraz problemy ze snem, nauką i koncentracją, są właśnie telefony komórkowe, a dokładniej pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych.

To właśnie one zostały zakwalifikowane w 2011 roku przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia (IARC) do potencjalnie rakotwórczych. Podobne wyniki otrzymali badacze z CDPH, stwierdzając zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory mózgu.

Badania potwierdziły jedynie przypuszczenia o występowaniu ryzyka zachorowania na glejaka, czyli złośliwego raka mózgu u tych, którzy długotrwale używają telefonów.
Istotne jest to, że naukowcy dostrzegli silniejsze niebezpieczeństwo oddziaływania częstotliwości radiowych na rozwój mózgu dzieci i nastolatków. Między innymi dlatego, że wpływają one na ich zmiany rozwojowe.

Stąd tak ważne jest ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież, a także kobiety będące w ciąży do absolutnego minimum!
Używaj telefonu komórkowego z rozsądkiem

telefony

Mając świadomość, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych, powinniśmy pamiętać o kilku ważnych zasadach, które warto wprowadzić w codzienność:

  • Zawsze trzymaj telefon komórkowy z daleka od ciała (najlepiej w plecaku lub w torebce)
  • Podczas rozmów telefonicznych staraj się korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawek, pamiętaj, aby trzymać go jak najdalej od głowy
  • Jeśli nie masz połączenia, zdejmij zestaw słuchawkowy
  • Rozmawiaj przez telefon w ostateczności, jeśli musisz prowadź krótkie rozmowy
  • Częściej wysyłaj sms-y, niż prowadź długie rozmowy telefoniczne
  • Staraj się mieć zawsze naładowaną baterię, ponieważ większe promieniowanie jest emitowane, gdy poziom naładowania jest niski.
  • Odsuń telefon z dala od ucha, dopóki rozmówca nie odbierze połączenia
  • Jak najrzadziej rozmawiaj podczas jazdy samochodem, pociągiem lub busem, ponieważ telefon wytwarza wtedy więcej szkodliwego promieniowania. Jest wtedy zmuszany do utrzymania stałego połączenia i uniknięcia jego odrzucania podczas przełączania się z jednej wieży nadawczej do drugiej
  • Pamiętaj, żeby podczas snu wyłączyć telefon lub trzymać go z dala od siebie.
Źródło: cellphonetaskforce.org

Polecane artykuły