Tomografia komputerowa jest badaniem radiologicznym, wykorzystującym złożenie projekcji obrazu wykonanego z różnych kierunków, do utworzenia obrazów przestrzennych i przekrojowych. Obrazy 2D i 3D dostarczają bardziej szczegółowych informacji niż zwykłe badanie rentgenowskie. Możliwe jest obrazowanie nie tylko kości, lecz także tkanek miękkich i naczyń krwionośnych.

Historia

1913

Wiliam D. Coolidge stosuje włókno wolframowe jako katodę w lampie rentgenowskiej. Wytwarzała więcej promieniowania niż dotychczasowe konstrukcje. Stanowi to przełom w radiologii, dając początek późniejszym lampom rentgenowskim.

1913

Prof. Karol Meyer z Uniwersytetu Jagiellońskigo, chcąc uzyskać wzmocnienie promieni X, zaprezentował pomysł równoczesnego zastosowania 2 lamp rentgenowskich. Obie były o podobnej mocy, ustawione jedna za drugą, w tej samej linii.

1921

Francuski dermatolog Andre Bocage opatentował pomysł zastosowania 2 lamp, z których jedna była w ruchu względem ciała pacjenta.

1930

Włoski badacz Allessandro Vallebona skonstruował aparat pozwalający uzyskiwać kolejne obrazy, dzięki lampie i kliszy, krążącymi wokół ciała pacjenta, w przeciwnym kierunku.

1950

Fizyk Allan MacLeo Cormac rozpoczął badania nad absorbcją promieniowania X przez różne tkanki, ze względu na ich gęstość.

1963

Cormac publikuje wyniki wieloletnich doświadczeń, lecz nie wzbudzają one większego zainteresowania.

1967

Godfrey Newbold Hounsfield rozpoczyna badania nad tomografią. Bada właściwości promieni gamma, stosując ówczesny komputer, do wykonywania skomplikowanych obliczeń.

1968

Zostaje opatentowany pierwszy tomograf komputerowy.

1979

Cormac i Hounsfield zostają u honorowani Nagrodą Nobla.

Rodzaje tomografii komputerowej

Tomografia komputerowa jest szeroko stosowana v medycynie w celu zobrazowania charakteru tkanek i budowy narządów. Wyróżniamy tomografię z podaniem kontrastu i bez kontrastu, a także ze względu na lokalizację miejsca badania.

 • tomografia jamy brzusznej

obrazowanie narządów i struktur jamy brzusznej takich jak: jelita, wątroba, nerki, nadnercza, śledziona, trzustka i żołądek. Przed badaniem, podawany jest doustnie kontrast

 • tomografia zatok

pozwala zróżnicować struktury anatomiczne i stany patologiczne w obrębie zatok. Obrazuje zarówno kości, jak i tkanki miękkie

 • tomografia klatki piersiowej

umożliwia badanie nie tylko płuc, ale także innych elementów układu oddechowego

 • tomografia płuc

zalecana wszystkim pacjentom, u których zwykłe RTG nie pozwala na rozpoznanie schorzenia. Umożliwia diagnozowanie zmian nowotworowych lub zapalnych we wczesnych stadiach

 • tomografia kręgosłupa

umożliwia zdiagnozowanie urazów, zmian zwyrodnieniowych i nowotworowych. Pozwala na ocenę struktur kostnych i otaczających je tkanek

 • tomografia miednicy

pozwala na ocenę struktur anatomicznych miednicy. Podstawowym wskazaniem jest podejrzenie zmian nowotworowych

 • tomografia kości

stosuje się dwie różne techniki w zależności od wskazań: ocena struktur kostnych i diagnostyka tkanek miękkich wokół kości

Na czym polega

Tomografia komputerowa podobnie jak w przypadku zwykłych zdjęć rentgenowskich, używa promieniowania rentgenowskiego. Różnica polega na tym, że zarówno źródło promieniowania, jak i detektor rejestrujący obrazy, obracają się wokół ciała pacjenta, wykonując wiele zdjęć. W ten sposób powstaje kilka tysięcy zdjęć, które komputer opracowuje w jeden, trójwymiarowy obraz. Aby uniknąć nieostrości obrazu pacjent leżący na stole tomografu, musi pozostać nieruchomy przez cały czas badania. Czas badania to kilkanaście do kilkudziesięciu minut, w zależności od zakresu informacji potrzebnych lekarzowi. Badanie tomografem dostarcza o wiele więcej informacji niż zdjęcie tradycyjne, z drugiej strony pacjent otrzymuje o wiele większą dawkę promieniowania. Dlatego tomografii nie należy nadużywać.

Wskazania

Tomografia komputerowa wykonywana jest zawsze na zlecenie lekarza, który decyduje, że badanie to będzie korzystniejsze niż ultrasonografia, czy rezonans magnetyczny. Oto niektóre wskazania:

 • podejrzenie krwawienia doczaszkowego
 • podejrzenie nowotworu mózgu
 • diagnostyka wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego
 • nowotwory narządów rodnych i pęcherza moczowego
 • choroby nerek
 • zapalenie trzustki
 • nowotwory jamy brzusznej
 • choroby serca
 • choroby płuc
 • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa

Przeciwwskazania

Istnieją przeciwwskazania dotyczące samej tomografii jak ciąża pacjentki, z wyjątkiem stanów zagrożenia życia, a także niemożność pozostawienia pacjenta w pozycji leżącej, ze względu na zwyrodnienia kręgosłupa. Niekiedy problemem bywa klaustrofobia pacjenta. Drugim rodzajem są przeciwwskazania do podania środka kontrastowego przy badaniach tego wymagających.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://tomma.com.pl/

Polecane artykuły